Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ИТХ Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ИТХ

Хамтарсан баг байгуулах тухай

2017-07-16

Орон нутгийн хэмжээнд гэр бүл хөгжил, гэр бүлд түшиглэсэн хүүхдийн хамгаалал, оролцоог дэмжих ажил үйлчилгээний чанар, үр ашиг, үр нөлөөг тасралтгүй дээшлүүлж, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэхижүүлэх хүүхэдтэй ажиллагсадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр сумын хамтарсан багийг ИХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн батлав.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 972
440 / 45%
182 / 19%
183 / 19%
77 / 8%
90 / 9%